R&D на системи за улично, парково и индустриално LED осветление.


Благодарение на своите партньори от 2018 г.  извършаме развойна дейност в областта на системите за външно изкувствено осветление.

 

 

Персонал

 

За извършване на дейности по изграждане на външно изкувствено осветление, Сейф Парт ЕООД разполага с квалифицирани технически ръководители, електротехници, оператори на подвижни работни платформи, електрозаварчици, софтуерни инженери и шофьори.

Дейности по R&D

Основните дейности по R&D за системи за външно изкувствено осветление:

  • Разработка на корпус на осветително тяло.

  • Разработка на оптична система на осветително тяло.

  • Разработка на охладителна система на осветително тяло.

  • Разработка на ситема за защита от претоварване на осветително тяло.

  • Разработка на прахо, влаго и удърозащита на осветително тяло.

  • Разработка на системи за управление на осветително тяло..

  • Разработка на системи за улеснен монтаж на осветително тяло.

  • Разработна на автономни LED осветителни тела с интегриране на соларни панели и батерии.