Поддръжка

Поддръжка на системи за улично, парково и индустриално LED осветление.

 

Извършваме гаранционна и следгаранционна поддръжка на системи за външно изкувствено осветление, включително подмяна и ремонт на осветителни тела, подземни и надземни кабелни трасета, касети за УО,  аземителни и мълнезащитни инсталации, системи за управление на улично осветление.

 

 

Персонал

 

За извършване на дейности по изграждане на външно изкувствено осветление, Сейф Парт ЕООД разполага с квалифицирани технически ръководители, електротехници, оператори на подвижни работни платформи, електрозаварчици, софтуерни инженери и шофьори.

Дейности по поддръжка

Основните дейности по поддръжка на системи за външно изкувствено осветление са:

  • Ремонт и подмяна на LED осветители.

  • Ремонт и подмяна на стълбове за улично и парково осветление.

  • Ремонт и подмяна на подземни и надземни кабелни трасета.

  • Ремонт и подмяна на заземителни и мълнезащитни инсталации.

  • Ремонт и подмяна на касети за улично осветление.

  • Отстраняване на проблеми на система за управление на външно изкувствено осветление.

 

Стъпки по изграждане

Свържете се с нас за повече подробности по процеса на изграждането на обект с изкуствено осветление и влкючващите: монтаж на осветителни тела, изграждане на подземни и надземни кабелни трасета, оберудване и диставка на касетиа за УО,  направа на заземителни и мълнезащитни инсталации, въвеждане на системи за управление на улично осветление.