Изграждане

Изграждане на системи за улично, парково и индустриално LED осветление.

 

Извършваме цялостно изграждане на системи за външно изкувствено осветление, включително монтаж на осветителни тела, изграждане на подземни и надземни кабелни трасета, оберудване и диставка на касетиа за УО,  направа на заземителни и мълнезащитни инсталации, въвеждане на системи за управление на улично осветление.

 

 

 

Персонал

 

За извършване на дейности по изграждане на външно изкувствено осветление, Сейф Парт ЕООД разполага с квалифицирани технически ръководители, електротехници, оператори на подвижни работни платформи, електрозаварчици, софтуерни инженери и шофьори.

 

 

Дейности по изграждане

Основните дейности по реализация на проекти за външно осветление са:

  • Доставка на LED осветители.

  • Монтаж на осветители.

  • Монтаж на стълбове за улично и парково осветление.

  • Изграждане на подземни и надземни кабелни трасета.

  • Изграждане на заземителни и мълнезащитни инсталации.

  • Въвеждане в експлоатация на системи за външно изкувствено осветление.

  • Монтаж и оборудване за касети за улично осветление.

  • Имплементиране на система за управление на външно изкувствено осветление.

 

Стъпки по изграждане

Свържете се с нас за повече подробности по процеса на изграждането на обект с изкуствено осветление и влкючващите: монтаж на осветителни тела, изграждане на подземни и надземни кабелни трасета, оберудване и диставка на касетиа за УО,  направа на заземителни и мълнезащитни инсталации, въвеждане на системи за управление на улично осветление.