Project Description

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 10 СЕЛА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление на 10 села в Oбщина Кърджали.
Проекта обхваща селата стремци, Мост, Енчец, Бойно, Перперик, Широко поле, Глухар, Опълченско, Рани лист и Костино.

Обхват

Град Кърджали + 110 населени места в Община Кърджали.

Основни дейности извършени от Сейф Парт ООД при изпълнението на проека:

  • Доставка и монтаж на LED улични осветители.

  • Доставка и монтаж на стълбове за улично осветление.

  • Реконструкция на въздушна кабелна мрежа.

  • Доставка и монтаж на паркови осветители.

ПАРАМЕТРИ

0 броя
Улични LED осветители
0 броя
Паркови LED осветители

ГРАФИК

Начало 2019 г.
Край