Project Description

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ТРОТОАРИ

ГРАД КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част – ул. Отец Паисий и ул. Екзарх Йосиф.

Обхват

ул. Екзарх Йосиф, гр. Кърджали
ул. Отец Паисий, гр. Кърджали

Основни дейности извършени от Сейф Парт ООД при изпълнението на проека:

  • Доставка и монтаж на LED улични осветители.

  • Доставка и монтаж на стълбове за улично осветление.

  • Изграждане на подземна кабелна мрежа.

  • Доставка и монтаж на касети за улично осветление.

  • Изграждане на тротоари.

  • Изграждане на заземителна и мълнезащитна инсталация.

  • Имплементиране на система за управление на улично осветление.

ПАРАМЕТРИ

0 броя
Улични LED осветители
0 броя
Стълбове за улично осветление

ГРАФИК

Начало 2020 г.
Край 2020 г.