Project Description

ПАРКОВО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

ГРАД КЪРДЖАЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Възстановяване на осветлението в парк “Арпезос” в гр. Кърджали.

Обхват

ул. Екзарх Йосиф, гр. Кърджали
ул. Отец Паисий, гр. Кърджали

Основни дейности извършени от Сейф Парт ООД при изпълнението на проека:

  • Доставка и монтаж на LED паркови осветители.

  • Доставка и монтаж на стълбове за парково осветление.

  • Изграждане на подземна кабелна мрежа.

  • Изграждане на заземителна и мълнезащитна инсталация.

ПАРАМЕТРИ

0 броя
Паркови LED осветители
0 броя
Стълбове за парково осветление

ГРАФИК

Начало 2020 г.
Край 2020 г.