Project Description

ЕКСТЕРИОРНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

РПНМ – ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Изграждане на екстериорно LED осветление на тротуар и фасада на РПНМ – Пловдив.

Обхват

ул. Екзарх Йосиф, гр. Кърджали
ул. Отец Паисий, гр. Кърджали

Основни дейности извършени от Сейф Парт ООД при изпълнението на проека:

  • Доставка и монтаж на LED фасадни осветители.

  • Доставка и монтаж на улични осветители.

  • Изграждане на кабелна мрежа.

ПАРАМЕТРИ

0 броя
Фасадни LED осветители
0 броя
Улични LED осветители

ГРАФИК

Начало 2017 г.
Край 2017 г.