Производство

Производство на улично, парково и индустриално LED осветление.

 

Притежаваме дългосрочен договор за производство на собствена марка LED осветителни тела и дисплеи с един от водещите разработчици и производители на  LED системи в световен мащаб.

 

 

Персонал

 

За извършване на дейности по изграждане на външно изкувствено осветление, Сейф Парт ЕООД разполага с квалифицирани технически ръководители, електротехници, оператори на подвижни работни платформи, електрозаварчици, софтуерни инженери и шофьори.

Дейности по производтсвото

Основните дейности в производството на системи за външно изкувствено осветление са:

  • Производство на улични LED осветителни тeлa.

  • Производство на паркови LED осветителни тeлa.

  • Производство на индустриални LED осветителни тeлa.

  • Производство на LED осветителни тeлa за стадиони.

  • Производство на LED осветителни тeлa за спортни зали.

  • Производство на автономни LED осветителни тела с интегрирани соларни панели и батерии.