ПРОЕКТИ

Реализирали сме публични и частни проекти. Чрез замяна на натриеви, живачни и луминисцентни осветители с LED e постигната значителна икономия на електроенергия, намаляване на разходите за поддръжка, повишаване качеството, намаляване на въглеродните емисии и намаляване на светлинното замърсяване. Предлаганите от нас решения намират успешна реализация в САЩ, Австралия, Нова зеландия, Япония, Германия, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Франция, Австрия, Гърция, Кипър и Катар.

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Част от извършените от нас проекти са: